← kostel sv. Vavřince (Gruna) evangelický kostel (Habartov) →
13773 kostel sv. Havla

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 193
Kód katastrálního území:
675377
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
(1363), 1783, věž přistavěna 1891
Zbořeno:
asi 1959
Poloha:
na J okraji vsi

Pozdně barokní farní kostel. - Jednoduchá stavba se skládala z obdélné lodi, půlkruhově zakončeného presbytáře a hranolové věže s nízkou cibulí v západním průčelí. K severní straně presbytáře přiléhala drobná sakristie. Fasády byly členěny lizénovými rámci, stěny byly prolomeny obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny. Loď byla zaklenuta valenou klenbou s výsečemi, presbytář konchou. Hlavní oltář pocházel z 2. poloviny 18. století. - Po roce 1945 nebyl kostel využíván k náboženským účelům a byl zahájen odvoz vybavení. Kostel vyhořel v lednu 1949, dne 30.5.1959 bylo vydáno rozhodnutí o jeho demolici a asi ještě téhož roku byl zbořen. - Kostel stál nad křižovatkou na konci stromořadí; je zde rozhrnuta velká hromada sutin, opracované kameny jsou rozhozeny i níže po svahu (asi byl odstřelen). - Ves Habartice je zcela zbořena (byla násilně vystěhována v 50. letech 20. století), zůstal jeden opuštěný velký dům (kdysi sídlo finanční stráže) a pár chatek se zahrádkami. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.72169°N, 13.880529°E

Komentáře

Žádné komentáře