← kostel sv. Jakuba Většího (Ervěnice) kostel Nejsv. Trojice (Gottesberg) →
13771 kostel sv. Václava

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 130/7
Kód katastrálního území:
672700
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
1784 - 30.11.1788, věž 1854
Zbořeno:
23.9.1960
Poloha:
ve vsi

Kostel byl jednolodní, obdélný, s polygonálně zakončeným presbytářem a s hranolovitou pseudorenesanční věží v západním průčelí zakončenou vysokým jehlanem (přistavěna roku 1864). Nad východní částí střechy byla roku 1823 umístěna sanktusová věžička. Stěny lodi byly členěny širokými lizénovými pásy a prolomeny dvěma páry obdélných oken. U jižní stěny presbytáře byla drobná obdélná sakristie. Pseudorenesanční věž byla v horním patře prolomena dvojitými okny, nad nimi se nacházely ciferníky věžních hodin. - Kostel byl vybudován stavebním mistrem Kreschem z Děčína v letech 1784 - 1788 a vysvěcen byl v listopadu 1788. Zasvěcen byl svatému Václavovi. První zařízení kostela pocházelo z v té době zrušené kaple na Lysé hoře (Kahlenberg) u České Lípy. Část vybavení pocházela z Litoměřic, mj. jeden velký a tři malé zvony, jakož i malé varhany, jež byly v roce 1814 nahrazeny nástrojem. Roku 1823 byla pořízen sanktusník, a to za 104 zlatých. V roce 1885 byly postaveny velké a krásné varhany, které byly zakoupeny za 1.800 zlatých u stavitele varhan Heinricha Schiffnera z České Lípy; ty byly v kostele až do jeho likvidace. V roce 1885 byl také pro oltář namalován Johannem Birnbaumem z Jiřetína za 1.352 zlatých nový oltářní obraz. V roce 1894 byl poprsní obraz tohoto oltáře nahrazen novým, podobným jako ve Šluknově, který za 250 zlatých uhrazených dobrodincem namaloval malíř Anton Wenzel ze saské obce Reichenau. Kromě toho byly v kostele ještě dva postranní oltáře. V roce 1895 bylo ze zadní strany kostela zřízeno druhé schodiště jako přístup na kůr. V kostelní věži byly tři zvony. Největší a zároveň nejstarší pocházel z Litoměřic a byl zajímavý tím, že jako jediný v celém okrese nesl český nápis: LETHA PANIE MDLXXXXIIII SLIT GEST ZWON TENTO KE CTY A K CHWALE PANV BVOHV WSSE MOHAVCIMV OD MATAVSSE ZWONARSE W MIESTIE RAVDNICY ZA RYCHTARZE PAWLA KOTRAVTA A STARSSYCH WACLAW CZVRDA MARTIN MARESSKA MATAVSS SWACZINY BLAZIEG KERVLIK WONDRZEY WLACHOWYCZ WIT PITANEK. Na druhé straně: PANI KATERZINA SWACZINOVA. Další zvon, odlitý v Praze v roce 1745, pocházel také z Litoměřic. Třetí zvon s letopočtem 1761 byl ve Fukově užíván jako Aveglocke (určený ke zvonění Ave - zdrávas Maria) a před výstavbou kostela se nacházel v místní kapli, kterou kostel nahradil. - Ve Fukově byla od roku 1788 lokálie, roku 1852 byl kostel povýšen na farní. - Roku 1942 kostel vyhořel, bohoslužby byly obnoveny roku 1946. - Roku 1956 bylo veškeré obyvatelstvo obce násilně vystěhováno s tím, že její území bude předáno Německé demokratické republice výměnou za jiné území; nerealizováno. Téhož roku jednal Okresní národní výbor Rumburk s Krajským národním výborem Liberec o uzavření kostela a odvozu liturgických předmětů a zařízení. Zvony byly odvezeny do kostela ve Studánce. Kostel byl spolu se školou odstřelen dne 23.9.1960 po 20. hodině večer jako poslední dvě budovy v obci. - Trosky kostela i okolní hřbitov jsou nově zbaveny náletových dřevin. - Pozemek s kostelem patří církvi; město Šluknov v současnosti jedná s farností o společném postupu s cílem zřídit na místě kostela pietní místo (pravděpodobně ve formě obnažení podlahy a obnovy obvodových zdí kostela do výše cca 1 m a zřízení památníku ve formě individuální sochařské práce). - Ves Fukov je zcela zbořena.

Zdroj: Josef Fiedler: Haimatskunde des politischen Bezirkes Schluckenau

WGS84 souřadnice objektu: 51.042772°N, 14.501411°E

Komentáře

Žádné komentáře