← kostel sv. Wolfganga (Doupov) kostel sv. Jakuba Většího (Ervěnice) →
13768 špitál s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a kaplí

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
špitální kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2900/1
Kód katastrálního území:
633712
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
1716 - 1728
Zbořeno:
2.7. nebo 4.7.1958
Poloha:
v zámeckém parku

Špitál s filiálním kostelem vystavěný na osu západního průčelí hlavní zámecké budovy ve vzdálenosti 310 metrů, byl mimořádně významným stavitelským činem Jana Josefa z Valdštejna, na jehož objednávky pracovali mistři českého barokního umění Václav Vavřinec Reiner, Ferdinand Maxmilián Brokoff a Matyáš Bernard Braun se svou dílnou. - Kostel byl centrální stavbou na kruhovém půdorysu, s fasádou členěnou pilastry a profilovanou římsou. Stěny byly prolomeny velkými, obdélnými, segmentově zaklenutými okny. Kostel byl zaklenut velkou kopulí, zdobenou velkou freskou s motivem Nanebevzetí Panny Marie od Václava Vavřince Reinera, na sochařské výzdobě se podíleli Maryáš Bernard Braun a Ferdinand Maxmilián Brokoff. - Kostel byl zbořen spolu s přilehlým špitálem (v areálu se nacházela ještě kaple Panny Marie Růžencové) přes odpor tehdejšího Místního národního výboru, neboť se uhelné doly rozhodly vytěžit v zámeckém parku trochu uhlí, které zde vystupovalo na povrch. Vláda rozhodla o likvidaci kostela dne 1.6.1956, nástropní freska byla sňata ještě v roce 1956, následně byly rozbořeny budovy špitálu, z kostela byly odstraněny krovy a kostel byl jako poslední budova areálu odstřelen dne 2.7. nebo 4.7.1958. - V roce 1973 byla v zámecké zahradě zahájena stavba pavilonu pro umístění Reinerovy fresky podle projektu J. Sokola. V roce 1976 byl pavilon dostavěn a 5. července 1982 byla dokončena instalace zrestaurované fresky. Od roku 1983 je freska přístupná veřejnosti. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Duchcov.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.603202°N, 13.740084°E

Komentáře

Žádné komentáře