← kostel Nanebevzetí Panny Marie (Doupov) špitál s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a kaplí (Duchcov) →
13764 kostel sv. Wolfganga

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
hřbitovní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 321
Kód katastrálního území:
990833, ...
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1380, přestavěn renesančně v 16. století
Zbořeno:
po 1975
Poloha:
SZ od města, mezi Lučním potokem a potokem Liboc

se sanktusníkem

Gotický orientovaný jednolodní kostel s téměř čtvercovou lodí a renesančně upraveným, trojboce uzavřeným presbytářem. Krytý šindelovou valbovou střechou s osmibokou sloupkovou sanktusovou zvoničkou s jehlancovou stříškou. Stěny presbytáře byly doplněny opěrnými pilíři. V severní stěně lodi kostela býval umístěn lomený profilovaný portál vchodu. Vedle něj se v západní části stěny nacházelo půlkruhově zaklenuté okno osvětlující tribunu. Další okna kostela bývala pouze nízká, segmentově uzavřená. Vnější stěny kostela byly hladké bez výrazného členění. Vnitřní prostor kostela s hrotitým triumfálním obloukem byl doplněn renesančními nástěnnými malbami. Na severní stěně se nacházelo 27 obdélných polí nástěnných maleb ve třech řadách s výjevy ze života Krista a pod nimi červený malovaný závěs. Na jižní stěně byla monumentální postava sv. Kryštofa, doplněná menšími figurami v okenních špaletách. Na stěnách byla umístěna řada epitafů a náhrobníků ze 70. a 80. let 16. století. - Roku 1962 zjistili památkáři neúnosný stav, roku 1964 zamítnuta žádost o demolici. V létě 1966 byla skupina restaurátorů (manželé Alena a Vlastimil Bergerovi, Alois Martan a Karel Benedík) vyzvána k záchraně „několika malovaných hlaviček“ z kostela sv. Alžběty v Doupově. Po vyřízení formalit (od roku 1953 leželo město Doupov ve vojenském prostoru) a po příjezdu na místo začala horečnatá a heroická práce, protože kostel byl vybaven doslova od podlahy až do kupole - včetně 15 m vysokého iluzivního hlavního oltáře - velmi kvalitní freskovou výzdobou od Josefa Kramolína. Při svých toulkách zcela náhodně narazili i na hřbitovní gotický kostel sv. Wolfganga. Zde objevili částečně zabílené gotické malby - cyklus s výjevy ze života Krista. Operativní sejmutí těchto maleb nemělo ve své době rozsahem a obtížností srovnání (dnes je restaurovaný cyklus umístěn na hradě Švihov). Záchranné restaurátorské práce byly ukončeny srpnem 1968 - restaurátoři si balili nářadí již doslova pod hlavněmi tanků okupačních armád… V roce 1967 kostel údajně vyhořel. V roce 1970 uvádějí památkáři, že kostel je po dohodě s Krajskou správou památkové péče a ochrany přírody ponechán na dožití bez provádění údržby. Ještě roku 1975 stálo obvodové zdivo kostela, které bylo krátce poté zbořeno. Socha sv. Wolfganga pocházející z tohoto kostela se nachází v muzeu ve Žluticích. - Památková ochrana kostela byla Ministerstvem kultury ČSR dodatečně zrušena až dne 28.1.1980. - Pozemek, na němž kostel stál, patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR.

Zdroj: Miloš Hlávka + www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.262537°N, 13.134602°E

Komentáře

 • Miloš Hlávka napsal 12.01.2012 08:01

  Nemohu se zbavit dojmu, že poslední z fotek (s nápisem Bild des Monats) patří jinému kostelu - podoba budovy je poměrně značně odlišná od vzhledu ostatních fotografiích - namátkou: jiné umístění sanktusníku, jiné rozmístění oken, režné zdivo (na ostatních je omítnutý), jiný tvar střechy. Bylo by zajímavé zjistit, odkud fotografie opravdu pochází (a zda patří do kategorie kostelů nyní poškozených či zbořených). Ještě drobná "technická" chybička: během psaní tohoto komentáře se mi v jeho záhlaví zobrazuje "Michal Valenčík", ač jsem se přihlásil pod svým jménem - uvidím, co to udělá, až komentář odešlu, nerad bych se vydával za někoho jiného. Miloš Hlávka

 • Michal Valenčík napsal 14.01.2012 21:09

  Děkuji, máte pravdu, jde o fotografii hřbitovního kostela v Ostrově na Karlovarsku, který je na tomto webu mezi opravenými stavbami. Odstraním ji. A omlouvám se za technickou chybičku, probíhá instalace nové verze stránek a brzy bude vše v pořádku.

 • Miloš Hlávka napsal 10.12.2012 10:21

  Socha patrona tohoto kostela, pocházející odtud, se nachází (aspoň kolem roku 2000, kdy jsem tam zavítal, se nacházela) v muzeu ve Žluticích.

 • Michal Valenčík napsal 14.12.2012 18:47

  Informace doplněna, děkuji.