← kostel Navštívení Panny Marie (Dolní Soběšovice) husitský kostel (Doly) →
13762 kostel sv. Linharta

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1506/1
Kód katastrálního území:
619868, 635260
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vodní nádrž
Postaveno:
1355, upraven 1725 - 1726 a 1766 - 1768
Zbořeno:
27.3.1959
Poloha:
ve vsi, na starém hřbitově

Původně gotický kostel, k němuž byly přistavěny v letech 1725-26 podle plánů F. Fortina dvě kaple ( sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie) jako příčná ramena. V letech 1766 - 1768 nechal kníže Josef I. ze Schwarzenberga zbořit presbytář a kostel byl prodloužen podle plánů J. Jobsta (k novému vysvěcení kostela došlo dne 22.5.1770). - Jednolodní, obdélný, loď se zaoblenými rohy 19,8 x 11,5 m, trojboce ukončený presbytář 8,7 (hloubka) x 7,7 m (šířka), sakristie obdélná, kaple Panny Marie po straně obdélná s trojbokým závěrem. Loď kostela se sedlovou střechou, v čele lodi (vysunuta směrem vpravo) byla věž s osmistrannou cibulovitou bání a lucernou, zvýšená v letech 1725 - 1726 (výška 34 m). Loď měla falešnou dřevěnou klenbu napodobující valenou klenbu, byla vyzdobena freskami znázorňujícími osm blahoslavených. Presbytář, sakristie a kaple Panny Marie byly sklenuty valeně s lunetami. V kostele bylo pět oltářů; hlavní oltář byl rokokový z roku 1769, oltář v kapli pocházel z roku 1670. Na kůru stály varhany od Leopolda Breinbauera z rakouského Ottensheimu z roku 1896, po obou stranách varhan visely obrazy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. – Po 2. světové válce se velká část obce včetně kostela ocitla v budoucím zátopovém pásmu vodního díla Lipno. Začátkem 50. let se začaly provádět přípravy na uvolnění zátopového území. Ačkoli se vědělo, že kostel bude na kraji zátopového území, tedy že bude demolován, zasílá dne 3.6.1955 církevní tajemník v Českém Krumlově Petr Houska na tehdejší církevní odbor rady KNV České Budějovice plán opravy církevních objektů v okrese Český Krumlov na léta 1956 – 1960, kde uvádí pro Dolní Vltavici opravu střechy, opadané omítky uvnitř kostela, poškozené malby. V roce 1957 už ale bylo zřejmé, že kostel zachráněn nebude. V listopadu 1957 zasílají předseda MNV Dolní Vltavice Josef Rambousek a tajemník MNV Karel Havlíček dopis na ONV odbor výstavby Český Krumlov ohledně výstavby ochranné hráze. Přípis ze Státní památkové správy ze dne 4.11.1957 žádá zachování cenného objektu v Dolní Vltavice. Navrhuje zřízení nízké ochranné hráze. MNV se ztotožňuje a žádá, aby částka zajištěná investorem Vodního díla Lipno na demolici kostela a dalších domů byla použita ke zřízení ochranné hráze zabraňující znečištění mimozátopové osídlené části obce. O výstavbu ochranné hráze žádala také Státní památková správa Vodohospodářské rozvojové a investiční středisko v Praze. Žádost odůvodňuje zachováním farního kostela Dolní Vltavici značné umělecké hodnoty. Dne 6.2.1958 došel na konsistoř dopis z Odboru pro církevní rady KNV České Budějovice, ve kterém Odbor pro věci církevní dává souhlas k demolici kostela. Demoliční práce má konsistoř zadat Stavebnímu podniku ONV Český Krumlov. Konsistoř proto hned 7.2.1958 požádala o demolici kostela. V květnu 1958 byla rozebrána střecha, zdivo bylo odstřeleno dne 27.3.1959. O mobiliář kostela projevil zájem MNV V Beňadove (okres Námestovo), o varhany zažádal dne 17.8.1957 římskokatolický děkanský úřad ve Vlachově Březí. Boční oltář Panny Marie z doby kolem roku 1700 byl umístěn do Předslavic na Strakonicku. – Ředitelství Vodního díla Lipno koupilo od církve kostel, hřbitov a márnici za odhadní cenu 89.957,- Kčs. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Povodí Vltavy, s.p.

Zdroj: Václav Marek

WGS84 souřadnice objektu: 48.69633°N, 14.075859°E

Komentáře

Žádné komentáře