← kostel Narození Panny Marie (Bystřice) kostel sv. Václava (Čachovice) →
13741 kostel Korunování Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 7/2
Kód katastrálního území:
784745
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1849 - 4.12.1850 (vysvěcení)
Zbořeno:
jaro - léto 1959
Poloha:
ve vsi

Jednolodní, obdélný, s půlkruhovým presbytářem, rozměr 16 x 7,55 m, orientovaný ve směru severovýchod. Nečleněné stěny byly prolomeny obdélnými, segmentově zaklenutými okny. K západnímu průčelí byla připojena hranolová věž s vysokou jehlanovou střechou. Inventář novější, hlavní a boční oltář od Jana Biebla z Prachatic z roku 1865. - Iniciátorem stavby byl vitorazský děkan Johann Mathias Paule. V roce 1889 dostal nový zvon (15 kg). Při příležitosti povýšení na farnost v roce 1894 byly z dílny Rudolfa Pernera v Českých Budějovicích objednány další tři zvony: Marie (309 kg), Vavřinec (169 kg) a Ferdinand (102 kg). Na začátku 20. století byla ze sbírek místních obyvatel pořízena do kostela křížová cesta. V roce 1909 byly pro kostel zakoupeny starší varhany z 18. století stojící do té doby v kostele v Chrobolech. Dva největší zvony byly zabaveny pro válečné účely v roce 1916; nahrazeny byly postupně v letech 1923 a 1928. - Po vyhnání původních německy mluvících obyvatel v roce 1946 neměla obec stálé obyvatelstvo a již v roce 1949 byla vysídlena. V roce 1949 konzistoř v Českých Budějovicích zřejmě zjišťovala, zda je možná oprava kostela v Cudrovicích. Tehdejší administrátor excurrendo z Volar odpověděl, že "není možno v brzké době pomýšlet na opravu. Finanční stránka by nebyla obtíží. Jedná se ale o materiál, pracovní síly a povolení Okresního národního výboru (ONV) v Prachaticích. Není jisté, zda by ONV toto povolení udělilo, neboť farnost Cudrovice je velmi málo osídlená". V roce 1952 se v kostele konala poslední bohoslužba; ještě v tomto roce z něj byly odvezeny použitelné součásti varhan. V roce 1954 byly lavice nacházející se v hlavní lodi a u oltáře a také dřevěná socha Panny Marie s tělem Páně v náručí převezeny se souhlasem českobudějovické konzistoře a církevního tajemníka do kostela v Heřmani u Písku, mřížka před hlavním oltářem byla umístěna v kostele ve Starých Kestřanech na Písecku. Dne 10.8.1954 poslal pracovník podniku Charita - chrámová služba dotaz okresnímu církevnímu tajemníkovi v Prachaticích, zda jsou v okrese nějaké uzavřené kostely, z nichž by bylo možno získat zařízení. Církevní tajemník Tomáš Šimeček odpověděl až dne 19.3.1955, že v okrese je pouze jeden takový kostel, a to v Cudrovicích. S tím, že v kostele je následující inventář, který je možno použít jinde: hlavní oltář, dva boční oltáře, kazatelna a zpovědnice, vše zachovalé mimo kazatelny, která potřebuje menší opravu. Nicméně již dne 14.4.1955 byl interiér kostela vandalsky zničen brigádníky z nedalekých Blažejovic; ti omotali oltář řetězem a pomocí traktoru jej strhli a před kostelem spálili, rozsekali již dříve mírně poškozenou kazatelnu a způsobili další škody. Věc již byla v roce 1955 nahlášena na ONV a SNB při kněžské vikariátní besedě v Prachaticích. Administrátor biskupství Ludvík Čapský sdělil dne 24.9.1956 Kapitulní konzistoři v Českých Budějovicích ohledně dotazu na místnosti na faře v Cudrovicích, že budova je v rozvalinách. Kostel byl zbořen na jaře či v létě 1959 jednotkami Ministerstva vnitra ČSR při velké demoliční akci opuštěných objektů v českém pohraničí. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Volary. - Ves Cudrovice je zcela zbořena (Místní národní výbor byl zrušen v roce 1953, ves byla zrušena v roce 1956), nyní je zde jedna chata. Po roce 1989 byl pietně upraven někdejší hřbitov, v roce 1993 byl na místě zbořeného kostela vztyčen velký dřevěný kříž a vedle něj byla později umístěna pamětní deska.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 48.953382°N, 13.922812°E

Komentáře

Žádné komentáře