← kostel Povýšení sv. Kříže (Býčkovice) kostel Narození Panny Marie (Bystřice) →
13738 kostel sv. Leopolda

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 29/1
Kód katastrálního území:
616532, 638021
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
barokní, upraven 1862
Zbořeno:
1968
Poloha:
ve vsi

Filiální kostel na místě bývalého hřbitova. - Roku 1862 byl opraven a jeho fasády byly pseudorenesančně upraveny. - Kostel byl jednolodní, s krátkou obdélnou lodí a půlkruhovým presbytářem. Po obou stranách presbytáře byly vystavěny hranolové sakristie. Vnější fasády byly členěny lizénami, zakončenými v horní části obloučkovým vlysem. Stěny byly prolomeny vysokými, půlkruhově zaklenutými okny. Dominantní částí stavby bylo západní průčelí, rozdělené lizénami do tří os. Ve střední ose byl půlkruhově zakončený portál a nad ním podobné okno. V bočních polích se nacházela dvě patra obdélných, půlkruhově zaklenutých oken. Nad středním polem vystupovala hranolová věž, osvětlená sdruženými okny, nad nimiž byly umístěny velké kruhové ciferníky. Věž byla zastřešena nízkým jehlancem a věžičkou. Nízký sanktusník vystupoval nad východním štítem lodi. Interiér byl zaklenut valenou klenbou, rozdělenou obdélnými pásy. V západní části lodi byla vestavěna zděná kruchta. Vybavení kostela pocházelo z 2. poloviny 19. století, ze starší stavby se dochoval hlavní oltář z konce 18. století. - V roce 1967 konstatoval Okresní národní výbor Most, že kostel je v dezolátním stavu, klenby jsou popraskané, krovy prohnilé a vnitřní zařízení zcela zničené. I když obvodové zdivo nevykazovalo závažné poruchy, Okresní národní výbor konstatoval, že kostel ohrožuje bezpečnost obyvatel obce. Na základě těchto zjištění bylo navrženo kostel zbořit. V lednu 1968 byly zvony poslány do pravoslavného kostela v Palotě na Slovensku, do konce téhož roku byl kostel zbořen. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě VVV Most, s.r.o. z Mostu. - Ves Bylany byla zcela zbytečně zbořena roku 1978, přestože se zde nepočítalo s těžbou; k plánované likvidaci došlo z hygienických důvodů, jelikož se důlní zařízení nového lomu Vršany přiblížilo ke vsi blíže než 500 m. Dalším důvodem pro likvidaci vsi bylo rozhodnutí o výstavbě nové panelárny, z níž bylo v Bylanech realizováno pouze dopravní středisko. - Celá ves byla zbourána v roce 1978 a část jejího katastru zasypána výsypkou Dolu J. Šverma Holešice, n.p. DVIL Komořany. Později zde byl vybudován průmyslový areál tehdejších Pozemních staveb, dnes DOMES Bylany. Výhledově by měla být oblast vytěžena Vršanskou uhelnou a.s.

Zdroj: Ing. Eva Hladká - Muzeum Most + Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.468036°N, 13.600048°E

Komentáře

Žádné komentáře