← kostel sv. Václava (Bítov) kostel sv. Mikuláše (Boleboř) →
13728 kostel sv. Martina

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1312/7
Kód katastrálního území:
678848
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
(1.polovina 14.století), 1.polovina 18.století, přestavěn 1861
Zbořeno:
srpen 1966

Kostel stál po pravé straně silnice do Labuti pod zatáčkou silnice; dané místo je zcela srovnáno. - Kostel byl jednolodní, obdélný, s pravoúhle zakončeným presbytářem. Nečleněná fasáda byla prolomena drobnými, půlkruhově zaklenutými okny. K severní stěně presbytáře přiléhala hranolová věž se sakristií v přízemí, završená valbovou střechou s malou zvoničkou ve vrcholu. K západnímu průčelí přiléhala drobná čtvercová předsíň, kryjící vstup do lodi. V interiéru se nacházely pilíře s představěnými pilastry s bohatě zalamovanými římsami. Loď byla sklenuta třemi poli valené klenby s lunetami a štukovými rámci, presbytář byl sklenut křížově. Vybavení interiéru bylo vytvořeno v pseudorománském stylu a pocházelo převážně z 19. století. Na oltáři byl obraz od J.P.Molitora, v lodi se nacházely tři náhrobníky ze 17. století. - Původně středověký kostel připomínán už v roce 1352. Nově vystavěn barokně asi v 1. polovině 18. století, obnoven roku 1792, roku 1861 byla původní zchátralá věž nahrazena novou. Po odsunu německého obyvatelstva v letech 1945 - 1946 byla ves znovu osídlena, v říjnu 1949 ale získala pozemky u vsi armáda; ves byla následně vystěhována a z kostela si armáda udělala skladiště. Patrně v důsledku nedbalosti kostel v létě 1963 vyhořel; zničeny byly střechy a krovy. V roce 1966 byl kostel spolu s posledními budovami ve vsi (fara, škola) zbořen. Vojenský prostor v obci a okolí byl zrušen až v 90. letech 20. století. - Pozemek, na němž kostel stál, je v soukromém vlastnictví (Maximilian Alexander Kolowrat-Krakowský z Prahy). - V prostoru vsi jsou obnoveny tři kříže a jeden podstavec od kříže.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 49.703997°N, 12.640435°E

Komentáře

Žádné komentáře