← kostel sv. Štěpána (Bílina) kostel sv. Martina (Bohuslav) →
13727 kostel sv. Václava

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 11/2
Kód katastrálního území:
604861
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1498, loď ze 17. století
Zbořeno:
někdy mezi 1951 a 1953
Poloha:
ve vsi

Kostel stál na vyvýšeném místě v centru vsi na pravém břehu Želetavky. - První bítovský farář je ve farní kronice zmiňován roku 1200. Kostel měl románský základ, stáří čtverhranné věže a části rotundy s kostnicí bylo odhadováno na 900 let. Kostelní loď byla později přestavěna. - Poslední mše a rozloučení se s původní vsí Bítov se v kostele konaly dne 3.10.1934. Po odpolední pobožnosti byla v průvodu přenesena Svátost oltářní do hradní kaple, kde se konaly bohoslužby do léta roku 1935, kdy byl dostavěn nový kostel v nově vystavěné náhradní vsi Bítov. Stavba nového kostela začala už dne 23.7.1934, první mše zde byla sloužena dne 13.6.1935. Dne 28.9.1935 byl nový kostel vysvěcen a také zasvěcen sv. Václavu. Většina jeho inventáře kromě varhan a lavic byla přenesena ze starého kostela. - Původní kostel ve starém Bítově nebyl zbořen, ale v průběhu roku 1935 byl postupně asi do poloviny zatopen vodou nově postavené Vranovské přehrady a stal se turistickou atrakcí. Takto vydržel až do počátku 50. let 20. století, ale někdy mezi roky 1951 a 1953 byl komunistickými úřady odstřelen se zdůvodněním, že výletníci na lodičkách připlouvali do jeho těsné blízkosti a někteří i proplouvali jeho okny, čímž měli být ohroženi. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Povodí Moravy, s.p.

WGS84 souřadnice objektu: 48.944638°N, 15.69707°E

Komentáře

  • Miloslav Horník napsal 07.04.2019 17:14

    Doporučuji jednak prohlídku souboru *pdf, na 72 stranách jsou obsáhlé texty a desítky dobových fotografií, odkaz zde: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/zatopenededictvi/eduk/zivot_v_obcich_pred_zatopenim.pdf?fbclid=IwAR11ita81qLGRZTzFVfRLdQ7RNAufJ_ie_ih81ceUzPM-0jLdBW0StPL9Ag Velmi zajímavý je i film Starý Bítov na Želetavce, což je virtuální prohlídka zaniklou obcí. Historickými fotografiemi zachycuje život v Bítově nebo dobu jeho bourání, tj. období do roku 1934. Doplněno fotografiemi pro srovnání, které byly pořízeny za sucha roku 2015. Film byl zhotoven v roce 2016, autor Ing. Lukáš Smelík, Ph.D. VÚV T. G. M., v. v. i. Délka filmu 42:35 min. Odkaz zde: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/zatopenededictvi/eduk/prochazka_starym_bitovem.mp4?fbclid=IwAR1aKWlQu3qItYDd7zvErt4pQOEK0koAaQri76jPSL7PyKhJAqIIxG2IBH8 Doplňuji, že film se načítá cca 1-2 min.