← kostel sv. Anny (Arnoltice) bývalý kostel sv. Alžběty (Benešov) →
13725 kostel Nejsv. Trojice

Torzální (známka 500) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
evangelická
Parcela:
stavební parcela č. 92
Kód katastrálního území:
600521
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1270), 1622, přestavěn 12.6.1747 - 1749
Zbořeno:
loď 25.4.1973, věž 1987
Poloha:
ve městě

Kostel byl jednolodní halovou stavbou s neodsazeným presbytářem. Vnější stěny byly členěny pilastry, mezi nimiž byla prolomena vysoká obdélná okna s kamennými šambránami a nad nimi drobná kruhová okénka. Celá stavba byla kryta rovným stropem s fabionem a valbovou střechou. Před východním průčelím byla vysoká hranolová věž s osmibokým horním patrem, krytá cibulovou střechou. Uvnitř lodi byla vestavěná barokní dřevěná třípatrová empora, která ve východní části ústila do uzavřených panských oratoří. Loď měla 1050 míst a s lavicemi na třech dřevěných ochozech poskytovala prostor pro 2500 lidí. Mobiliář byl převážně barokní z let 1751 - 1756, oltář byl dílem truhláře a řezbáře oltářů Simona Zeitlera z Doubravy (Grün). - Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven na místě původního dřevěného kostela sv. Ludvíka připomínaného roku 1270; základní kámen nového kostela byl položen 1. května 1622 (věž měla původní základy z 2. poloviny 14. století). Roku 1682 byla zvýšena kostelní věž. Kostel byl výrazně přestavěn ve stylu saského baroka v letech 1747 - 1749, z původní stavby se dochovala pouze sakristie. První slavnostní bohoslužba byla v přestavěném kostele sloužena v adventní neděli roku 1749. V roce 1958 byla zahájena rekonstrukce kostela, v jejím závěru dne 19.1.1960 došlo k výbuchu naftových kamen v podkroví a kostel vyhořel; zničena byla střecha, krovy i vnitřní vybavení, zůstalo jen obvodové zdivo do původní výše bez zastřešení a bez oken. Evangelická církev neměla prostředky na opravu kostela, uvažovalo se proto i o využití trosek jako sportovního areálu. V roce 1967 byl zpracován projekt nové silnice, jejíž trasa měla vést přes kostel. Ještě v roce 1967 byla podána žádost o zrušení památkové ochrany kostela, návrh počítal pouze se zachováním věže a jejím případným budoucím využitím jako rozhledny. Ministerstvo kultury s tímto návrhem v zásadě souhlasilo, požadovalo však definitivně vyřešit údržbu a využití věže. V případě, že by došlo k demolici kostela bez vyřešení problému věže, hrozilo by oddalování její údržby a v krajním případě i pozdější požadavek na její odstranění. Tyto obavy byly bohužel opodstatněné. Dne 5.8.1971 zrušilo ministerstvo kultury památkovou ochranu vyhořelého kostela s výjimkou věže. Zároveň nařídilo provést podrobné zaměření a dokumentaci zbytků stavby. Na základě tohoto rozhodnutí vydal Městský národní výbor v Aši dne 7.12.1972 nařízení o odstranění stavby. Protože však nebyly splněny všechny podmínky stanovené ministerstvem a Krajským střediskem památkové péče a ochrany přírody v Plzni, bylo správní řízení pozastaveno. Několikrát bylo urgováno doplnění a opravení požadované dokumentace. V dubnu 1973 byla otevřena a zdokumentována krypta a proveden nevelký archeologický výzkum. Dne 25.4.1973 bylo zdivo lodi kostela odstřeleno, stát zůstala jen věž. Další fáze jednání byla zahájena v roce 1982. Podle zjištění Městského národního výboru v Aši bylo zdivo věže silně narušené a padající kameny ohrožovaly přilehlou komunikaci. Případná oprava byla vyhodnocena jako nerentabilní a byla podána žádost o odstranění věže. Dne 13.1.1983 zrušilo Ministerstvo kultury její památkovou ochranu a 14.3.1983 bylo zahájeno řízení o její demolici. Během dubna 1983 byl proveden stavebně historický průzkum věže, při kterém byly nalezeny zbytky středověké stavby datované do 13. století a rozsáhlé zbytky renesančních maleb, které byly odborně sejmuty a uloženy. Dne 23.6.1987 bylo vydáno definitivní rozhodnutí o odstranění věže a brzy poté byla věž kostela odstřelena. Projekt silnice nebyl nakonec uskutečněn podle původních plánů a dnes je kolem někdejšího kostela park. V roce 2004 bylo obvodové zdivo kostela obnoveno do výše 0,5 - 1 m po celém obvodu. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Aš.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.225862°N, 12.185263°E

Komentáře

  • Ondrej Majling napsal 26.10.2012 23:40

    V opise kostela je chyba. Není to kostel katolický, ale evangelický, resp. luterský. Viz http://as.evangnet.cz/fotografie.html

  • Michal Valenčík napsal 27.10.2012 00:39

    Děkuji za upozornění, opravil jsem.