← evangelický kostel (Andělská Hora) kostel Nejsv. Trojice (Aš) →
13724 kostel sv. Anny

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1127
Kód katastrálního území:
650099
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(2. polovina 16. století), 1845 - 1846
Zbořeno:
1984
Poloha:
na Z okraji vsi

Kostel je zmiňován již k roku 1576, toho času protestantský. Nově byl vybudován ze dřeva k poctě sv. Anny v roce 1670. Jeden z jeho dvou zvonů přitom pocházel již z roku 1583, tedy z inventáře původního kostela. V letech 1845 - 1846 byl filiální kostel sv. Anny vystavěn znova, tentokrát již zděný, v klasicizujícím stylu, a to z popudu velmistra Německého řádu Maxmiliána, arcivévody rakouského. Vysvěcen byl na svátek Panny Marie. Velmistr daroval kostelu kazatelnu a oltářní obraz. Paní Anna Ruprechtová z Arnoltic darovala roku 1913 kostelu nový oltář. - Po roce 1945 byl kostel postupně devastován, nejprve brigádníci zničili lavice, poté sloužil jako sklad hnojiv, brambor a také jako garáž pro zemědělskou techniku. Kvůli absenci jakékoli údržby se objevila díra ve střeše, zřítilo se schodiště do věže a nakonec byl v roce 1984 kostel odstřelen. - Dnes je možno nalézt pouze pozůstatky hřbitovních zdí a malou část kamenných základů kostela. Siluetu zmizelého kostela supluje náletový porost, který kopíruje tvar chrámové lodi, trojice původních vzrostlých stromů naznačuje umístění věže s hlavním vstupem. V prostoru před zaniklým kostelem je dosud dochován pískovcový kříž s plastikou Krista, stojící na hranolovitém podstavci s reliéfy Panny Marie Bolestné a Eucharistie, kamenická práce z roku 1859, zapsaná na seznam kulturních památek okresu Bruntál. Oltář z kostela je v současné době v obci Ryžoviště. - Pozemek, na němž kostel stál, patří Státnímu pozemkovému úřadu. - Podobně dopadl i hřbitov nedaleko kostela. Dnes zde zůstalo jen pár náhrobků s německými jmény, prostor bývalého hřbitova je zarostlý náletovými dřevinami a plevelem.

Zdroj: Rýmařovský horizont 01/2007

WGS84 souřadnice objektu: 49.847364°N, 17.35435°E

Komentáře

Žádné komentáře