← zvonička (Staré Čívice) kaple Nejsvětější Trojice (Svítkov) →
13335 zvonice

Zaniklé (známka 600) dřevěné zvonice

Druh stavby:
zvonice
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 21
Kód katastrálního území:
741205
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Zbořeno:
červen 1953
Poloha:
před průčelím kostela sv. Václava

Zvonice byla stupňovitá polygonální (osmiboká) vysoká stavba. Je zachycena již na nákresu z roku 1754, který prokazuje, že její konstrukce byla výhradně štenýřová, se šikmými vzpěrami. Zvonice měla tři zvony; jeden byl označen letopočtem 1563, druhý byl z roku 1670 a třetí z roku 1723. - Zvonici hrozil zánik již na přelomu 19. a 20. století, kdy měl být kostel podle návrhu Aloise Papáka novogoticky upraven a prodloužen k západu o dvě klenební pole. Nad novým západním průčelím měla ze střechy vyrůstatštíhlá věž. K realizaci tohoto záměru však nedošlo. V únoru 1953 začala oprava zvonice, protože byla značně vychýlena směrem k severu. Pro značnou zchátralost stavby se však opravu nepodařilo dokončit a v červnu 1953 byla zvonice zbořena. Dřevo bylo rozprodáno farníkům a získané prostředky byly určeny na úhradu demolice. - V roce 1970 byla severně od kostela postavená nová nižší dřevěná zvonice v celé výšce vyztužená železnou konstrukcí. - Pozemek, na němž zvonice stála, patří církvi.

Zdroj: Ing. arch. Karel Kuča

WGS84 souřadnice objektu: 50.040314°N, 15.728814°E

Komentáře

Žádné komentáře