12420 kaple Nejsvětější Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
špitální kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 59
Kód katastrálního území:
719692
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1650 - 1652
Zbořeno:
květen 1977
Poloha:
na Z konci vsi

obestavěná budovou špitálu

Kaple byla vysoká, raně barokní budova (kopie kostelíka sv. Vavřince v Praze na Strahově), obestavěná ze všech stran přízemní budovou špitálu. - Jednalo se o obdélníkovou jednolodní stavbu. Byla kryta sedlovou střechou s taškami, z jejíhož hřebene vyčníval osmiboký sanktusník s lucernou s kuželovou stříškou, pobitou plechem. Pod okraji štítu probíhal obloučkový vlys. Jeho plochu prolamovalo sdružené okno s profilovanou nadokenní římsou v ploché šambráně. Budovu špitálu kryly pultové střechy s taškovou krytinou. Tato přízemní budova s obdélnými okny v plochých šambránách v nepravidelných intervalech, měla v západní stěně portál s odstupňovaným štítem s nikou, s obdélným vchodem s polokruhovým záklenkem s patkami a klenákem v nadpraží. Prostor kaple členily uvnitř pilastry, dosedající asi 2 metry nad zemí na patky, z nichž vybíhaly paty valené lunetové klenby. Hlavicemi pilastrů probíhala profilovaná oblomená římsa. Po obou stranách oltáře v mezipilastrových plochách byly umístěny malované znaky a nápisy o založení kaple. V přízemí byly, prolomeny segmentem, uzavřené výklenky. V čelních stěnách nad římsou byla segmentem uzavřená vpadlá plocha, prolomená sdruženým oknem. Místnosti bývalého špitálu byly plochostropé, dvě s povalovými stropy. - Umístění objektů: u cesty do kopce je první odbočka doprava směrem k zámku, pak druhá odbočka doprava směrem k zámku; před touto odbočkou stál po pravé straně (nyní jsou zde mladé lípy a moruše). – Špitál s kaplí sloužil v letech 1652 – 1945 jako útulek starých lidí z panství Černínů. Vlastní kaple Nejsvětější Trojice byla postavena v letech 1650 – 1652 na základě závěti a nadace Heřmana Černína, prvního majitele Petrohradu z rodu Černínů. Kolem kaple byl postaven ochoz, v němž byly místnosti pro staré lidi z panství (kočí, lokaje apod.). Původně bydlelo ve špitále osm mužů, o které pečovaly řádové sestry. Ubytování, stravování a ošacení šlo na účet panství. Chovanci měli povinnost se v určených hodinách modlit za živé i mrtvé členy rodu Černínů. Později bydlely ve špitále i čtyři staré ženy. Špitální kaple sloužila starým a opuštěným lidem až do roku 1945, kdy sem německé úřady nastěhovaly tzv. národní hosty (Němce, kteří utekli před postupující Rudou armádou ze Slezska). Po skončení 2. světové války a vyhnání zdejších německy mluvících obyvatel zůstala kaple prázdná a postupně chátrala. Noví majitelé (tehdejší Státní statek Petrohrad) z ní dokonce jeden čas udělali skladiště umělých hnojiv. V polovině května 1977 byla kaple stržena a získaný materiál byl odvezen do základů nově budované mateřské školy v nové části Petrohradu. Před stržením byly zhotoveny dva modely kaple i špitálu, jeden z modelů je trvale umístěn v budově Obecního úřadu čp. 146. V kopuli kaple bylo nalezeno olověné pouzdro s plátěným svitkem. Na svitku byl latinský zápis o renovaci kaple v roce 1880. - Kaple se špitálem byla památkově chráněná; památková ochrana byla Ministerstvem kultury ČSR dodatečně zrušena až dne 1.8.1977. - Kaple se špitálem je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1841. - Pozemek s kaplí patří obci Petrohrad.

Zdroj: Ing. Václav Špilar: Z historie obcí Petrohrad, Černčice, Bílenec

WGS84 souřadnice objektu: 50.127714°N, 13.444953°E

Komentáře

Žádné komentáře