11222 kaple Nanebevzetí Panny Marie

Zaniklé (známka 600) polodřevěné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 276
Kód katastrálního území:
798509
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
1875
Zbořeno:
vypálena 31.5.1955
Poloha:
ve vsi

Z kaple zůstala jen hromada kamenných trosek, z nichž vyrůstá náletový strom. - Kaple byla zničena dne 31.5.1955, kdy byla spolu s několika staveními ve vsi polita benzínem a zapálena, zbytek byl poté odstřelen. - Kaple byla obdélná s trojbokým závěrem, vchod v průčelí byl zakončen polokruhově. Na každé straně bylo po jednom polokruhově zakončeném okénku. Uvnitř kaple byly lavice a oltář s obrazem znázorňujícím Pannu Marii nesenou anděly vzhůru do nebes. - Kapli nechal postavit v roce 1875 rolník Franz Xaver Gaier. - Pozemek, na němž kaple stála, patří Správě Národního parku Šumava. - Ves Dolní Cazov je zcela zbořena.

Zdroj: www.kohoutiktiz.org

WGS84 souřadnice objektu: 48.885769°N, 13.742096°E

Komentáře

Žádné komentáře