← kaple (Horní Staré Buky) kostel sv. Václava (Horní Staré Město) →
10731 kaple sv. Anny

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple (hrobka)
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1502/1
Kód katastrálního území:
769151
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
20. léta 20. století
Zbořeno:
koncem 70. let 20. století

osmiboká, s předsíní a se sanktusníkem

Zbořena na konci 70. let (rozebrána na stavební materiál). Zůstala jen podzemní část (cca 5 x 3,5 m), v okolí je dosti trosek cihel a kamenných ozdob. - Byla to osmiboká omítaná cihlová stavba s předsíní, s prejzovou střechou a lucernou. Ve vstupu byly umístěny ozdobné mříže. Pod kaplí v kryptě byla hrobka Franze Illnera (proto nazývána Illnerova kaple). - Stála v lese asi 100 m nad Hamerským rybníkem (lesní cesta vede od města těsně nad rybníkem, pak se dvěma pravoúhlými zatáčkami dostane výše nad rybník; asi 50 m za druhou zatáčkou dojde cesta ke kapli). - Postavena jako hrobka majitele největšího statku v okolí Franze Illnera, který padl v 1. světové válce. Jeho manželka Rosalie nechala tělo nabalzamovat a přivézt, kapli nechala postavit údajně v místě, kde se s manželem seznámili. V 60. letech 20. století byla hrobka násilně otevřena a mrtvému byly ukradeny jezdecké boty; po tomto incidentu bylo tělo pohřbeno na hřbitově v Trutnově. Kaple od té doby chátrala, nakonec byla rozebrána. - Pozemek, na němž kaple stála, patří Královéhradeckému kraji, je ve správě České lesnické akademie Trutnov.

Zdroj: Městský úřad Trutnov

WGS84 souřadnice objektu: 50.599509°N, 15.878957°E

Komentáře

Žádné komentáře