← kaple (Ferdinandov) kaple (Hertvíkovice) →
10414 kaple

Opravené (známka 95) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1664
Kód katastrálního území:
642592
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
u cesty v lese, J od vsi

Má novou střechu. Místo dveří má ozdobnou kovanou mříž. Zařízená. Kolem je nově uděláno odvodnění. - O vzniku kaple je vyprávěn příběh se šťastným koncem. Před mnoha lety byl majitelem hostince „Hampel“ v Horní Brusnici č.p. 83 bezdětný muž jménem Petri, který zde žil se svou ženou. Jejich velká touha po vlastním potomkovi je přivedla na myšlenku osvojit si chlapce. Tak se i stalo. Když mladík dospěl, předčasně se domáhal osamostatnění a převzetí hospodářství. Prosby a naléhání k otčímu však byly neúspěšné. Petri nezkušenému mladému muži nechtěl hospodářství předat. Avšak mladík, plný ctižádosti, se rozhodl získat hospodářství jakýmkoli způsobem. Když hospodář jednoho dne prohlížel svá pole, vzal mladík jeho loveckou zbraň a vydal se naplnit svůj plán. S hrůznou myšlenkou ho tajně sledoval, schoval se v lese, a když se nic netušící Petri vracel „kostelní cestou“ k Horní Brusnici, přerušil lesní ticho výstřel. Naštěstí mladík svého otčíma minul. Na místě, kde Petriho minula vražedná střela, nechal postavit malou kamennou kapli jako poděkování Pánu Bohu za svůj život. Kaple se v následujících letech stala příjemným zastavením poutníků na cestě mezi kostelem sv. Mikuláše v Horní Brusnici a kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zvičině. Původní kaple byla postavena z okolních valounů různých velikostí, stěny kaple byly následně pokryty vápennou omítkou. Kaple byla v minulosti pravidelně udržována. Kostelní cesta, u níž se kaple nachází, však po roce 1948 postupně zanikala a stejný osud postihl i kapli, která chátrala. Její zkázu dokončil po roce 2000 při těžbě dřeva pád stromu, kdy z ní zbylo pouhé torzo. - V roce 2017 se obec Horní Brusnice rozhodla obnovit starou Kostelní cestu mezi kostely v Horní Brusnici a ve Zvičině a při té příležitosti obnovit i kapli, která stojí u ní. Dne 26.5.2017 byl rozebrán zbytek zdiva původní kaple, dne 8.6.2017 byla vykopána jáma pro nové základy, Dne 31.7.2017 byly vybudovány nové základy, mezi 7.9.2017 a 7.11.2017 bylo postaveno nové obvodové zdivo a ve dnech 12.-16.1.2018 dostala kaple nový krov a střechu. Do dne 30.5.2018 byla obnova kaple dokončena. Opravena byla také Kostelní cesta vedoucí kolem kaple, zejména došlo k prořezání náletů, obnovení lávky a cesta je pravidelně sekána. Plánuje se také zbudování naučné stezky v úseku kolem kaple. V blízkosti kaple vznikla mohyla z valounů původní stavby. Z interiéru původní kaple se nic nedochovalo. - Před rozebráním byla původní kaple bez střechy, krovů a stropu; krov ze zadní poloviny kaple ležel na zemi za kaplí. Obvodové zdivo bylo silně poškozeno (zadní půlkruhová část byla zčásti zachována do původní výše, tj. cca 2,3 m), vpředu byla zbořena téměř k zemi. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1841. - Kaple stojí na dvojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 1664) patří církvi, druhý (pozemková parcela č. 2361/2) patří obci Horní Brusnice. Obec Horní Brusnice zorganizovala v letech 2017 - 2018 obnovu kaple; kaple byla po obnově znovu slavnostně posvěcena dne 13.10.2018.

Zdroj: Radomír Roup, Jiří Vojtíšek

WGS84 souřadnice objektu: 50.46072°N, 15.679569°E

Komentáře

Žádné komentáře