10142 kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova s hrobkou

Poškozené (známka 340) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple (hrobka)
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 118
Kód katastrálního území:
679127
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1854 - 1862
Poloha:
V od vsi, u hřbitova

kamenná, neomítaná

V rekonstrukci; má opravený krov a novou břidlicovou střechu. Bylo zpevněno obvodové zdivo obou postranních lodí, zpevněn byl i jeden hroutící se zevní pilíř. Má opravená všechna okna s výjimkou malého okna ve štítu zadní stěny (to je zabedněno). Dveře jsou poškozené, ale zavřené. V interiéru jsou obnoveny klenby v obou bočních lodích a boční kaple mají nové omítky. Podlahy v bočních kaplích se dochovaly původní. V hlavní lodi zbývá ještě opravit část omítek a také podlahu, která je asi z jedné třetiny ukradená. Opraveno je schodiště před kaplí. Byly odstraněny okolní stromy a křoviny, aby došlo ke snížení vlhkosti kaple. - Novogotická kaple byla postavená Františkem X. Cecinkarem, rytířem z Birnitz, majitelem panství v Bílých Poličanech, jako rodinná hrobka. Základní kámen byl položen v roce 1854, vysvěcena byla v roce 1862. Architektem kaple byl Bernhard Grueber (1806 - 1882). V roce 1931 zakoupil kapli Antonín Chládek, majitel velkostatku Červený dvůr v Lanžově a tehdy zpustlou památku nechal velkým nákladem opravit. V roce 1936 nechal Antonín Chládek na počest svého otce Josefa Chládka, jednoho ze zakladatelů české školy v sousedním Dubenci, postavit vstupní portál na přístupové cestě ke kapli. Po únoru 1948 byla kaple zestátněna a postupně byla ve správě několika státních organizací. Koncem 80. let 20. století připravovali komunisté přestavbu kaple na rozlučkovou místnost ; plánovali probourání dvojice dveří pro dopravu rakví, zřízení rozptylové loučky kolem kaple, řecký plamen, atd.; k realizaci naštěstí nedošlo. Po roce 1989 byla kaple navrácena potomkům Antonína Chládka, ale pro hluboké rozpory v širokém příbuzenstvu nebylo možné provádět jakékoliv práce pro záchranu kaple. Po několika dalších letech náročných a nákladných příbuzenských sporů přešla kaple do výlučného vlastnictví Jaroslavy Bakešové, nejmladší dcery Antonína Chládka a v roce 2014 její rodina začala s rekonstrukcí této památky. Rok 2014 - zpevnění obvodového zdiva postranních lodí kaple, zbudování krovu a překrytí provizorní krytinou obou bočných lodí kaple, zpevnění vnitřních nosných pilířů. Rok 2015 - výměna krovu a střešní krytiny na hlavní lodi kaple, obnovení kleneb v levé boční lodi kaple. Rok 2016 - obnova kleneb v pravé boční lodi a položení nové krytiny na obě postranní lodi kaple. Veškeré práce probíhají pod dohledem a se souhlasem příslušných státních institucí. Kromě vlastních prostředků rodiny současných majitelů jsou využívány prostředky z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR (Program obnovy památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností) a dotací Královéhradeckého krajského úřadu. Uvnitř kaple nejsou žádné volně uložené starožitné památky, které by bylo možné přemístit nebo zpeněžit. Od jara roku 2016 je prostor v kapli a kolem kaple trvale monitorován kamerovým systémem s dálkovým přenosem obrazu. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví; majitelé na rok 2024 plánují opravit zbytek omítek a podlahu v hlavní lodi, udělat vnitřní a případně i vnější osvětlení kaple, znovu instalovat sochu Krista na průčelí a zavěsit zvon do sanktusníku.

Zdroj: Josef Mališ, Věra Laštovičková

WGS84 souřadnice objektu: 50.386212°N, 15.763858°E

Komentáře

Žádné komentáře