← kaple (Dolní Folmava) kostel sv. Martina (Dolní Oldřiš) →
1002 kostel Panny Marie kláštera premostrátek Rosa coeli

Poškozené (známka 400) zděné kostely

Druh stavby:
klášterní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 156
Kód katastrálního území:
629286
Období devastace:
1654–1848
Důvod devastace:
požár
Postaveno:
začátek 14. století
Poloha:
na V okraji města

Do současnosti se dochovala zřícenina kostela s navazujícím ambitem a rajským dvorem; obě gotické stavby pocházejí ze 14. století. Stavba ambitu zaklenutého křížovou klenbou byla zřejmě zahájena v 50. nebo 60. letech 14. století, zbytek stavby byl dokončen v pozdním 14. století (refektář zmiňován 1388). Z kleneb v poškozeném prvním patře se dochovaly pouze konzoly. Ambit byl opraven strahovskými premonstráty na přelomu 17. a 18. století. Roku 1902 byla křížová chodba nově zastřešena. Areál kostela s klášterem je obehnán středověkou zdí. - Podle kronikáře Jerlocha založil klášter v roce 1181 moravský velmož Vilém jako pokání za poničený majetek v Rakousích, kam podnikal vojenské vpády. Snad ve 2. čtvrtině 14. století byla zahájena stavba klášterního kostela. Je možné, že za husitských válek byl konvent vypálen; uváděn je rok 1423, což však nelze přesně doložit. Klášterní probošt Martin Göschl přestoupil po roce 1522 na luteránskou víru a oženil se s jednou z jeptišek, v důsledku čehož byl nucen na nátlak olomouckého biskupa Stanislava Thurza v roce 1526 Dolní Kounice opustit. Za nástupce Jana však konvent zcela zanikl. Pustý klášter byl ponechán svému osudu, jeho panství převzal král a markrabě Ferdinand I. Habsburský. Ten jej zpočátku zastavoval, nakonec roku 1537 prodal kounické panství s konventem místokancléři Českého království Jiřímu Žabkovi z Limberka, který v opraveném klášterním kostele nechal zřídit rodinnou hrobku. Panství ještě několikrát změnilo majitele, od roku 1622 jej drželi Ditrichštejnové. Od nich v roce 1698 zakoupili areál kláštera strahovští premonstráti a pokusili se jej obnovit. Požár v roce 1703 však jejich plány překazil, po opravách obytných budov zde sídlil strahovský administrátor, samotný klášter s kostelem ale chátral. Premonstráti jej nakonec v roce 1808 prodali zpět Ditrichštejnům. V roce 1926 vznikl Komitét pro záchranu památek v Dolních Kounicích, který podnítil základní zabezpečovací a restaurátorské práce, v nichž po 2. světové válce pokračovalo Krajské středisko státní památkové péče v Brně. - Pozemek s kostelem patří církvi (Biskupství brněnskému), provozovatelem je Městský úřad Dolní Kounice.

Zdroj: www.wikipedia.org

WGS84 souřadnice objektu: 49.06881°N, 16.47148°E

Komentáře

Žádné komentáře